Požární ochrana

Zajišťování činnosti odborně způsobilé osoby v požární ochraně dle § 11 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně.

Provádění školení o požární ochraně pro vedoucí a ostatní zaměstnance + OSVČ, včetně odborných školeních.
Provádění preventivní požární prohlídky pracovišť a činností u zaměstnavatelů.
Zpracování nebo aktualizace veškeré dokumentace požární ochrany (vnitřních předpisů požární ochrany pro zaměstnavatele).
Provádění pravidelných kontrol provozuschopnosti požárních dveří a nouzového osvětlení.
Zajištění pravidelných kontrol hasicích přístrojů a požárních vodovodů.
Ostatní poradenství v oblasti požární ochrany.

Používáním tohoto webu souhlasíte s analýzou návštěvnosti pomocí souborů cookies.Cookies a podmínky užívání