Služby BOZP

Zajišťování činnosti odborně způsobilé osoby v prevenci rizik dle § 9 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP.

Provádění školení o BOZP pro vedoucí a ostatní zaměstnance + OSVČ, včetně odborných školeních
Provádění roční prověrky BOZP u zaměstnavatelů + provozoven a interní audity BOZP
Zpracování nebo aktualizace veškeré dokumentace BOZP (vnitřních předpisů BOZP pro zaměstnavatele)
Ve spolupráci s lékaři PLS zpracování návrhu kategorizace prací pro Krajskou hygienickou stanici
Ostatní poradenství v oblasti BOZP

Používáním tohoto webu souhlasíte s analýzou návštěvnosti pomocí souborů cookies.Cookies a podmínky užívání